BoxzaRacing TV News

BoxzaRacing TV News

Isuzu สานต่อกิจกรรม อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต รุดหน้าสู่โรงเรียนแห่งที่ 22 จ.นครสวรรค์

 

 

          Isuzu ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ที่กลุ่มอีซูซุใน ประเทศไทยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โครงการดีๆ เพื่อสังคมนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัล ในระยะเวลาเพียง 4 ปี ล่าสุดรุดหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 22 ให้แก่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มุ่งหวังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของนักเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งคนในชุมชนใกล้เคียง

 

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

 

          มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นโครงการที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ได้ 6 โรงเรียนต่อปี ตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป โดยเราส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเพื่อดำเนินการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแห่งที่ 22 ได้แก่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์”

 

 

          โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุรวมถึง คุณสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบบ่อบาดาลที่สมบูรณ์แบบ ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดสร้างอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม ให้น้องๆ เยาวชนในโรงเรียนบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดจำหน่ายในราคาพิเศษให้แก่คนในชุมชน และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโรงเรียนในอนาคต อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาน้ำดื่มแบบยั่งยืน นอกจากนี้อีซูซุยังได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ร่วมกันทาสีอาคารให้สวยงาม อีกทั้งกลุ่มอีซูซุยังมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนจำนวน 50,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้แก่น้องๆ เยาวชนอย่างอบอุ่นอีกด้วย

 

 

 

 

           โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ถูกคัดสรรให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่มัน ไร่อ้อย และไร่ข้าวโพด จำนวน 3 หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน รวม 2,000 คน ต้องอาศัยน้ำจากสระที่ทาง อบต. ขุดขึ้นสำหรับทำประปาภายในหมู่บ้าน ซึ่งน้ำที่ได้จะมีทั้งสีและกลิ่นที่ไม่สะอาด ทางโรงเรียนต้องนำมากรองด้วยสารส้มก่อนนำไปใช้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำในสระจะแห้งขอดในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายนอีกด้วย ส่วนน้ำเพื่อการบริโภคต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาล แต่ต้องปนเปื้อนด้วยมูลนกพิราบ ทางโรงเรียนจึงต้องซื้อน้ำดื่มถังละ 12 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 4,800 บาทต่อเดือน ดังนั้นการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” จึงนับเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง

 

 

OTIZ THE OG
เขียนโดย: OTIZ THE OG
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 - 18:43

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวความเคลื่อนไหว

วิดีโอ